Hrdina, bojovník, ...?

Arteterapeutická skupina pro muže

Od klukovských let jsme slýchali: "Chlapi nepláčou! Musíš to vydržet! Musíš si s tím poradit sám! Nebuď jako holka! ...

Je po nás požadován výkon. Máme se prosadit. Splnit úkoly. Musíme mít ostré lokty. Často na nás leží zodpovědnost za materiální zajištění těch nejbližších... 

Hlavou nám běží myšlenky: Co by se stalo, kdybych selhal? Mohu si dovolit plakat? Mohu mluvit o své křehkosti, zranitelnosti a svých pochybnostech? Je pro nás těžko představitelné, že nás někdo obejme. Není s kým o tom mluvit a tak zůstáváme s těmito tématy sami.

S těmito a mnoha dalšími pocity můžete přijít do skupiny, ve které naleznete přijetí, empatii    a sounáležitost. Ve skupině můžete bezpečně sdílet vše, co si v běžném životě nemůžete nebo nechcete dovolit. To vše jsou prostředky, které otevírají cestu k osobní proměně          a uzdravení.

Co vás čeká?

Šest setkání v uzavřené skupině (5 - 10 účastníků). První setkání bude zaměřeno na vzájemné poznání účastníků skupiny a budování vztahů. Další čtyři setkání dávají prostor      k otevření a sdílení témat, která v sobě neseme. Šesté závěrečné setkání je zaměřeno sdílení toho, co si odnášíme. Součástí závěrečného setkání je výtvarný rituál na rozloučenou.

Program setkání

  • sdílení toho, s jakými pocity dnes přicházíme
  • společná dohoda, jakému tématu se budeme věnovat
  • malování - společné nebo individuální
  • společné reflexe a sdílení

Organizační informace

Skupiny jsou vždy od 17 do 20 hodin v termínech 1. března, 8. března, 22. března, 29. března, 5. dubna a 12. dubna (úterky)

Skupiny probíhají v ALFA ateliéru na adrese Holandská 19, Praha Vršovice.

Na skupinu se můžete závazně přihlásit mailem na adrese: machjiri1@gmail.com. V odpovědi vám zašlu potvrzení přihlášky a propozice k platbě. Skupina se otevře, přihlásí-li se alespoň pět účastníků. Maximální počet účastníků skupiny je deset.

Cena: 6.000 Kč (šest setkání po třech hodinách). V ceně je zahrnut výtvarný materiál a malé občerstvení. Při zrušení účasti z vaší strany méně, než deset dnů před termínem prvního setkání vám bude účtován storno poplatek 1.000 Kč.