Skupinová terapie

Od února 2024 otevíráme arteterapeutickou skupinu pro dospělé zaměřenou na osobní rozvoj.

Skupina je bezpečný prostor pro sdílení našeho prožívání a prostředí pro pojmenovávání toho, co bychom v životě chtěli změnit a nalézání cest, které ke změně vedou. Ve skupině můžeme být současně těmi, kdo jsou přijímáni a dostávají, a zároveň těmi, kdo dokážou přijímat druhé a nabídnout jim své zkušenosti.

I když většina dění ve skupině se  odehrává v místnosti, jsme na cestě - k poznání sebe sama, k pozitivním změnám v životě, k překračování vlastních hranic...

Přijměte pozvání na tuto společnou cestu.