Individuální terapie

V terapii vycházím z přístupu zaměřeného na člověka, který formoval Carl R. Rogers. Jsem přesvědčen, že řešení náročných situací a zdroje k nim máme sami v sobě. Jako terapeut nejsem expertem na to, jak má vypadat život toho druhého. Mohu účastníka terapie doprovázet jako rovnocenný parter a podporovat ho na cestě k sobě. To, co při terapii nabízím, je přijetí, empatie a bdělá pozornost.

Terapii poskytuji jak formou sezení, při kterých vedeme rozhovor, tak formou arteterapeutického setkání, jehož součástí je tvorba nebo výběr obrazu a navazující společná reflexe. Arteterapii z vlastní zkušenosti vnímám jako přímou cestu k sobě a objevení svých silných i slabých stránek.

Obě formy terapie lze podle dohody kombinovat.

Terapii poskytuji též online formou. V tomto případě kladu důraz na to, aby bylo zajištěno bezpečí a soukromí účastníka terapie.

Ceník

hodina terapie/arteterapie (50 minut) 900 Kč

dvouhodinovka arteterapie (100 minut) 1.500 Kč

Při osobním setkání se cena hradí zpravidla hotově na konci sezení.

Při online formě se hradí předem na účet č. 158739681/0300.

Základní výtvarný materiál pro arteterapii je v ceně sezení

V případě omluvy méně než 24 hodin před termínem sezení má terapeut nárok na storno poplatek ve výši 500 Kč. Výjimkou je akutní onemocnění, nebo velmi závažné důvody.