Mgr. Jiří Mach

Během více než dvaceti let jsem vystřídal různé role v pomáhajících profesích - vězeňský kaplan, streetworker v kontaktním centru pro lidi se závislostí, kurátor pro mládež, arteterapeut s lidmi se závažným duševním onemocněním. Podílel jsem se na podpoře komunitního plánování a na změnách sociálních služeb tak, aby se co nejvíce blížily běžnému životu. Z prvního výcviku v Integrované psychoterapii jsem odešel před dokončením. Od roku 2019 jsem ve výcviku v psychoterapii                     a poradenství zaměřeném na člověka v PCA institutu Praha. 

Od roku 2021 si rozšiřuji kompetence studiem oboru Řízení a supervize v sociálních   a zdravotnických zařízeních na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Ve volných chvílích vyhledávám umělce stojící mimo běžný galerijní provoz - často zahrnované do kategorie art brut - a snažím se prezentovat jejich tvorbu.

Příležitostně lektoruji o tématech z výtvarné kultury a v kurzech arteterapie.

Jsem členem České arteterapeutické asociace (www.arteterapie.cz) a řídím se jejím etickým kodexem. Od roku 2021 jsem členem jejího výboru.

Jsem kandidátním členem České asociace pro psychoterapii (https://czap.cz) a řídím se jejím etickým kodexem.